יצירת קשר

כתובת פניה למחלקות השירות השונות

שעות פעילות תמיכה וסינון  10:00-21:00

שעות פעילות הנהלת חשבונות ומצטרפים 10:00-15:00

תמיכה

עזרה בקישוריות, הגדרות חיבור, הגדרות דואר

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

072-2727027

שלוחה 4

סינון

בקשה לפתיחה או סגירת אתרים, הסרת סינון תמונות מדפים, כניסה לאתרים מאובטחים

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

072-2727027

שלוחה 4

מצטרפים חדשים

בקשת הצטרפות, שדרוגי מהירות

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

072-2727027

שלוחה 1

שירות

בירור חשבון, בקשת ניתוק

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

072-2727027

שלוחה 1